Hvor sykt er det ikke at unge mennesker

ligge isolert i totalt mørke.

 

På ubestemt tid.

På hvert sitt rom i hver sin del av Akershus fylke ligger ME-syke Kristine og Bjørnar totalt isolert i mørke. Hvor den minste mentale, sosiale eller fysiske anstrengelse er for mye.

 

Derfor er det kun assistenter og de nærmeste som får tilgang til deres isolasjon for å bistå med mat, medisiner og stell.

 

At vi fikk lov til å ha med et kamera inn i mørket og "stjele" av Kristine og Bjørnars meget knappe ressurser er uvanlig, både i Norge og internasjonalt.

Mens eksperter i inn- og utland har ulike teorier på hva som er løsningen for sykdommen ME, og mye prøves i håp om å få unge mennesker opp og ut i lyset igjen, så går årene.

 

I de seks årene vi fikk følge Kristine og Bjørnar ble vi forbløffet over deres ro, livsmot og refleksjonsgrad når ytre stimuli og påfyll er skrenket inn til et absolutt minimum.

 

Uten å røpe for mye, så er "Sykt Mørkt" også en film om fotball, presanger og julesanger. Og en menneskelig forvandling du ikke tror før du får se det.